Kunstner Carl Christian Tofte


Carl Christian Tofte, Født 1969. Billedkunstner, illustrator og rockmusiker.
Uddannet på Danmarks Designskole med afgang år 2000 fra institut for kommunikationsdesign.
Om noget, er jeg fuglemaler. Blandt mine arbejder har nok illustrationerne til "Politikens Store Fuglebog" og til "Rovfugle i Felten" vundet størst udbredelse.Ligeledes vil besøgende på Dansk Ornitologisk Forenings Fugleværnsfonds reservater ofte møde informationsplancher og foldere med mine illustrationer. I de senere år har jeg været engageret i udarbejdelsen af bøger om sydamerikanske fugle, bl.a. om fuglelivet i det brasilianske højland. At portrættere fugle er for mig en empirisk proces, med udgangspunkt i studier i felten. Dog har jeg bemærket, at det som jeg søger at afdække, i høj grad er mit eget indre billede af fuglen. Jeg ønsker, at bringe dette i overensstemmelse med virkeligheden, men har erfaret, at det indre billede r en sandhed i sig selv.Bosat i Hernestad i Skåne, med udsigt over Pulken, et strandengsområde ved Helge Ås nedre løb hvor traner og gæs i tusindvis, karmindompapper, hedehøge samt fiske-, hav- og kongeørne, alt efter årstiden, er blandt de nærmeste naboer.
Eksempler på Carl Christians Toftes værker.

Titel: Stor Traneflok, Størrelse 50x72Titel: Lapugle, størrelse 43x33 (Solgt)

Kommentarer