Kunstner Jens Overgaard Christensen

Vandrefalk af Jens Overgaard Christensen

Født i 1965. Arbejder som maler og forfatter med naturen som motiv- og emnekreds.

De billeder der for tiden er udstillet i Galleri Stormsvalen er lavet i akvarel og gouache.

Hans arbejder spænder fra mere faglige biologiske illustrationer i håndbøger til friere billedskabende - omend stadig med udgangspunkt i et ønske om præsentation af motiver fra naturen.
Baggrunden for arbejdet med natur blev i særdeleshed givet i det vestjyske, hvor især Nissum Fjord og en ansættelse på reservatet Tipperne i begyndelsen af 1980’erne, jagt, ringmærkning og meget mere gennem årene har været et udgangspunkt for interessen. 
Efter en mellemliggende akademisk uddannelse har han i dag gennem nu adskillige år virket som aktiv illustrator og kunstner. 
Væsentligst har været et antal bøger, han har illustreret og i flere tilfælde skrevet. 
Men det omfatter også løbende opgaver for foreninger, myndigheder og muséer med illustrering af publikationer, informations-udstillinger m.m. såvel som private billedudstillinger og udsmykninger

Havterne af Jens Overgaard Christensen 


Traner af Jens Overgaard Christensen Natravn af Jens Overgaard Christensen (SOLGT)


Brushøns af Jens Overgaard Christensen

Kommentarer